Kloak-TV

Kloak-tv giver hurtig lokalisering af fejl og skader, så udbedring kan gennemføres, før det koster store penge. Ved kloak-tv renspuler vi ved behov og fører kameraet direkte ind i kloakledningerne og ind i ellers utilgængelige konstruktioner. ABC Kloakservice anvender professionelt kameraudstyr. Arbejdet udføres via samarbejdspartnere.