img

Vi graver for alle typer opgaver, indkørsler, parkeringsarealer, trampoliner, swimmingpools, kældre, parcelhuse, kloak og kabelarbejde samt terrænreguleringer.

  • Vi etablerer sandpuder og laver drænarbejde og kloakarbejde.
  • Vi planerer eller kuperer.
  • Vi afhenter haveaffald, grus, jord, beton og brokker.

Støbearbejde og betonarbejde

  • Vi klarer alle typer fundamenter ved nybygning og tilbygning.
  • Betonarbejder i alle afskygninger bla. stribe og punktfundamenter, terrændæk, randfundamenter, gulve, vægge, trapper m.m