Rottespær

Rottespær er den effektive måde at slippe for rotter – både nu og fremadrettet. Med rottespær får du “tømt ud” i huset inden en evt. reparation af brud eller lignende på kloakken foretages. Rottespærren er også at foretrække, hvis du vil være på forkant og undgå evt. omfattende reparationer i fremtiden. Har rotterne først fundet en vej ind i dit hus, kan de nå at ødelægge meget, inden man opdager dem.


Installation af rottespær skal udføres af virksomheder med særlig autorisation, da rottespær forårsager indsnævring i rørdimensioner og brønde og er derfor et indgreb i installationen. Siden 1. januar 2014 er det ud over autorisation, som kloakmester også et krav om certificering som rottespær-montør.